Kardiyovasküler Akademi Derneği

Klinik Çalışmalar

 1. The AWAReness, EFficacy, SAfety and Time in Therapeutic Range of WarfarIN in TuRkish Population: WARFARIN-TR (Tamamlandı, Yayınlandı)
 2. Demographics, treatment and outcome of acute coronary syndromes in aegean region of of Turkey: Aegean-ACS (Tamamlandı)
 3. Drug adherence in patients taking new oral anticoagulation therapy in Turkey: NOAC-TR (Tamamlandı,Yayınlandı
 4. Patient Journey in Hospital with Heart Failure in Turkish Population: Journey HF-TR (Tamamlandı, clinicaltrials.gov - NCT02487056Yayınlandı)
 5. Türkiye’de sağlıklı Gönüllü Bireylerde Normal Ekokardiyografi Parametreleri: EKO-TR (Tamamlandı)
 6. Türkiye'de Kardiyovaküler Hastalığı Olanlarda Cinsel Aktivitenin Değerlendirmesi: EROS-TR (Tamamlandı)
 7. Türk Popülasyonunda Kardiyoloji Polikliniklerine Başvuran Hastalarının Kardiyovasküler Risk Skoru, Farkındalığı ve Tedavileri: CVscoreTR (Tamamlandı)
 8. Medications and Lifestyles of Patients with Cardiovascular Risk Factors and/or Diseases in TuRkish Population - MedLife-TR (Tamamlandı)
 9. Endocarditis – TR (Tamamlandı)
 10. Prevalence and Clinical Profile of Patients with Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkey: A national multi-centre, observational study: MINOCA-TR (Tamamlandı) 
 11. Demographic, clinical characteristics and medications of re-hospitalized patients for acute coronary syndrome: A international multi-centre, observational study: Boomerang ACS (Tamamlandı) 
 12. Journey HF-TR/Follow Up (Tamamlandı) 
 13. Patients in Turkey From RAMSES, NOAC-TR, WARFARIN-TR, AFTER Databases Comply with Phase 3 NOAC Trials? - PANAROMIC AF-TR (Tamamlandı) 
 14. The Demographic, Clinical and Outcomes of Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition in Turkish Population with Chronic Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: ARNI-TR (Tamamlandı)
 15. LVH-TR (2020'de başlanılacaktır)
 16. The safety and tolerability of nebivolol in hypertensive patients with coronary artery disease and left ventricular ejection fraction ≥ 40% in Turkish population: Nebivolol-TR (2020'de başlanılacaktır)

First slide