Kardiyovasküler Akademi Kongresi - (Eylül 2015)

09 Eylül 2015 Çarşamba 15:00-16:30 / Salon 1
Komplikasyonlar
Olgu Sunumu 1 
Onur Aslan
Olgu Sunumu 2 
Onur Aslan
Olgu Sunumu 3 
Filiz Akyıldız Akçay
Olgu Sunumu 4 
Filiz Akyıldız Akçay
09 Eylül 2015 Çarşamba 15:00-16:30 / Salon 1
Genç Kardiyologlar İçin Esc Tarafından Sağlanan Olanak ve Fırsatlar
Anemi ve Pnömonide Troponin Yüksekliğine Yaklaşım  
Fahrettin Turna
Akciğer Hastalığı Mı ? Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu KY mi? 
Ümit Yüksek
Kalp Yetersizliği Hastalarında Hiponatremi 
Yasin Yüksel
Ventrikül Destek Cihazları ve Kalp Nakli Zamanlaması 
Ayşe Çolak
Akut Koroner Sendrom Olgularında Üçlü Tedavi  
Zülfiye Kuzu
Atriyal Fibrilasyon ve Oral Antikoagülasyon 
Utku Şenol
Yaşlılarda statin tedavisi 
Burak Ayça
2015 ESC Perikard hastalıkları tanı tedavi kılavuzu 
Ömer Kozan
Acil Serviste Kardiyologların Baş Belası Troponin Yüksekliği - Olgu Sunumları 
Efe Edem
Hastane İçi Akut Koroner Sendrom İzleminde Kanama 
Çağlar Özmen
Kanama Öyküsü Olan Olgulara Yaklaşım  
Sinan Varol
Troponin Yüksekliğinde Normal Koroner Arterler 
Özgür Kırbaş
The European Society of Cardiology Structure  
Çetin Erol
Antikoagulan Kullanan AKS Olgularında Tedavi Yaklaşımı 
Özge Kurmuş
Protez Kapakların Değerlendirilmesi ve Gebe Hastalarda İzlem  
Mehmet Özkan
Mitoloji ve Tıp 
Mehmet Özkan
Randomize Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşam Verilerine: Deneyimle Gelen Güven 
Rida Berilgen
10 Eylül 2015 Perşembe 08:30-16:30 / Salon 1
Tüm Aritmiler Tedavi Edilmeli Mi ?
Ekokardiyografide Saptanan Asemptomatik Perikardiyal Mailer Ne Derinlikte Araştırılmalıdır?  
Salih Kılıç
2. Basamak Devlet Hastanelerinden Hangi Hastalar Eps ve Ablasyon İçin Sevk Edilmelidir ? 
Hilal Olgun Küçük
Tüm Aritmiler Tedavi Edilmeli Mi ? Hangi Aritmiler Tedavi Gerektirmez ? 
Selçuk Kanat
Kimlere ICD Gerekmez? 
Emin Evren Özcan
Klinikte Pratikte Karşılaştığımız İleri Düzey Ekg Bilgisi Gerektiren Olgulara Yaklaşım 
Ata Kırılmaz
Hastamı KV Olaylardan Nasıl Korurum? Kalp Yetersizliği Perspektifi 
Mehmet Birhan Yılmaz
Yararlıdan Çok Zararlı Mı?  
Çayan Çakır
11 Eylül 2015 Cuma 08:45-16:30 / Salon 1
Akut Koroner Sendromlarda Bakım Yönetimi
Kalp Yetersizliğinde Bakım Yönetimi  
Erhan Saraçoğlu
11 Eylül 2015 Cuma 09:00-16:45 / Salon 2
Tüm Aritmiler Tedavi Edilmeli Mi ?
Patent Foramen Ovale’nin Ekokardiyografik Tanısı  
Mustafa Türker Pabuccu
Hangi PFO Kapatılmalı? 
Murat Harman
İNME ve PFO ve/veya Trombofili? 
Ali Kemal Çabuk
Primer Korunmada Aspirin 
Sadi Güleç
Cihaz Tedavisi Olanlarda Bilinmesi Gerekenler 
Mustafa Aytek Şimşek
Olgularla Hipertansiyon 
Onur Dalgıç
Akut Koroner Sendromlarda A-V Tam Blok  
Hatice Solmaz
11 Eylül 2015 Cuma 08:45-16:30 / Salon 1
Akut Koroner Sendromlarda Bakım Yönetimi
Elektrokardiyogramın Sistemli Olarak Değerlendirilmesi 
Aysel Badır
11 Eylül 2015 Cuma 09:00-16:45 / Salon 2
Yeni Başlayanlar İçin Periferik Girişim Kursu
2015 PAH kılavuzu: PAH tedavisine yaklaşım 
Sanem Nalbantgil
Pulmoner Hipertansiyonda Eko  
Bahri Akdeniz
Yeni Başlayanlar İçin PeriferiK Girişim Kursu 
Ömer Şenarslan - Ahmet Taştan
11 Eylül 2015 Cuma 08:30-15:45 / Salon 4
Yeni Başlayanlar İçin Radyal Girişim Kursu
Akut Aortik Sendromda BT: Tanı ve Tuzaklar 
Cengiz Yılmaz
Radiyal Arterden Girişim Kursu 
Muzaffer Değertekin
11 Eylül 2015 Cuma 08:30-14:30 / Salon 3
Akut Koroner Sendromlarda Bakım Yönetimi
Atriyoventriküler Bloklar  
Aysel Badır
Ventriküler Kaynaklı Aritmiler  
Aysel Badır
Myokard Enfarktüsü Fizyopatolojisi, Sınıflama Ve Tedavi Seçenekleri 
Gürbey Söğüt
Sinus Düğümünden Kaynaklanan Aritmilerin EKG Tanısı 
Ayda Kebapçı
11 Eylül 2015 Cuma 09:00-16:45 / Salon 2
Tüm Aritmiler Tedavi Edilmeli Mi ?
Diyabetik Hastada Bilinmesi Gerekenler! 
Abdurrahman Çömlekçi
11 Eylül 2015 Cuma 08:45-16:30 / Salon 1
Akut Koroner Sendromlarda Bakım Yönetimi
Antikoagülan ve Antiagregan İlaç Kullanan Hastaların Eğitimi  
Gülten Sucu Dağ
Trombolitik Tedavi Protokollerinin Uygulanamasında Hasta İzlemi  
Fisun Şenuzun Aykar
Antikoagulan-Antiagregan ve Trombolitik Tedavide Güncel Yaklaşımlar  
Barış Düzel
Kardiyovasküler Hastalıklarda Palyatif – Destek Bakım 
Fisun Şenuzun Aykar
Kalp Yetersizliğinde Bakım Yönetimi  
Zeynep Özer
Komplikasyonsuz Akut Miyokard İnfarktüsünde Vaka Yönetimi  
Ayda Kebapçı
Örneklerle Atriyumdan ve AV Düğümden Kaynaklanan Aritmilerin EKG Tanısı 
Emine Türkmen
11 Eylül 2015 Cuma 09:00-16:45 / Salon 2
Ekokardiyografik Değerlendirmede Gri Alanlar
Trombüs Aspirasyonu Ne Kadar Gerekli ? Distal Koruma Cihazları Ne Kadar Gerekli ? 
Oktay Ergene
ESC 2015 Klinik Pratiğimize Nasıl Yansır?  
Fatih Sinan Ertaş
12 Eylül 2015 Cumartesi 08:45-16:30 / Salon 1
Kardiyolojide İnvazif Girişimlerin Yönetimi
Hipertansiyonda Sağlıklı Davranış Geliştirmeye Uyum Kolay mı? 
Fisun Şenuzun Aykar
Hipertansiyonda Güncel Yaklaşımlar 
Şenol Tayyar
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Öncesi ve Sonrası Hasta İzlemi  
Emine Türkmen
Kalıcı Pacemaker (PM) ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) Takılan Hastaların Eğitimi  
Gülten Sucu Dağ
Koroner Anjiyografi ve Perkütan Koroner Anjiyoplastİ / Stent Uygulaması Öncesi ve Sonrası Hasta İzlemi  
Ayda Kebapçı
12 Eylül 2015 Cumartesi 09:00-12:15 / Salon 2
Yeni Başlayanlar İçin Radyal Girişim Kursu
Radiyal Arterden Girişim Kursu 
Muzaffer Değertekin
Akut Aortik Sendromda BT: Tanı ve Tuzaklar 
Cengiz Yılmaz
12 Eylül 2015 Cumartesi 08:30-14:30 / Salon 3
Ekokardiyografik Değerlendirmede Gri Alanlar
Koroner Arter Hastalığına Hemodinamik /Fonksiyonel Yaklaşım 
Hamza Duygu
12 Eylül 2015 Cumartesi 08:45-16:30 / Salon 1
Yeni Başlayanlar İçin Periferik Girişim Kursu
Yeni Başlayanlar İçin Periferik Girişim Kursu 
Ömer Şenarslan - Ahmet Taştan
12 Eylül 2015 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 4
Kardiyolojide İnvazif Girişimlerin Yönetimi
Hipertansiyonda Tuz Yönetimi  
İlkay Arslan
12 Eylül 2015 Cumartesi 09:00-12:15 / Salon 2
Ekokardiyografik Değerlendirmede Gri Alanlar
Pcr 2015 Klinik Pratiğimize Nasıl Yansıdı? 
Ilgın Karaca
ACC 2015 Klinik Pratiğimize Nasıl Yansıdı? 
Mehdi Zoghi
Hekimlerin Hukuki Sorunları ve Hukukçu Gözüyle Öneriler 
Rayhan Bozabalı
Hangi Periferik Girişimler 2. Basamakta Yapılabilir? 
Ömer Şenarslan
Girişim Yapılan Olgularda Katater ve Kılavuz Tel Seçimi  
Yeşim Hoşcan
Bufirkaston Lezyonları 
Ahmet Taştan
Şant Hesaplanması Konstriktif Perikardit ve Restriktif Kardiyomiyopati Ayırımı Gradiyent Değerlendirilmesi  
Barış Kılıçaslan
Atrial Fibrilasyona Eşlik Eden Durumlar 
Uğur Önsel Türk
İstatistik ve Tasarım Açısından Bir Makale Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmeli  
Cem Barçın
Ekokardiyografik Olarak Aort Dilatasyonu Ekokardiyografik Olarak MVP Tanısı 
Hatice Kemal
Sekonder Nedenler Olmaksızın Hafif Sol Ventrikül Hipertrofisinde Neleri Gözden Geçirmeliyiz? 
Özlem Arıcan Özlük
Ekokardiyografide Gri Alanlar 
Hazel Üzel
13 Eylül 2015 Pazar 08:45-10:15 / Salon 2
İlginç Ekokardiyografi Olguları
Hafif LV Hipertrofili Bir Hastada Mitral Kapakta SAM ve LVOT’ta Sistolik Gradyentin Dinamik Seyri 
Ebru Özpelit
PFO kapatılan Bir Hastada Rekürren TIA Serbestleşen Rim 
Ebru Özpelit
Sol Ventrikül İçinde Kistik Trombüsler 
Lale Dinç Asarcıklı
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.