Kardiyovasküler Akademi Kongresi - (Eylül 2016)

06 Ekim 2016 Perşembe 10.30 - 14.30 / Salon B
Makale Yazım Kursu
Makale Yazım Kursu 
Ahmet Akgül
Hiperlipidemi Tedavisinde Zorluklar
Ailevi Hiperkolesterolemi  
Çiğdem Koca
LDL'yi Düşürdüm Ancak TG Yükseldi 
Ozan Gürsoy
Pratik Hayatımızda PCSK9'lara Gerçekten İhtiyaç Var Mı ? 
Selcen Yakar Tülüce
Uzmana Danış
Her Senkop Araştırılmalı Mıdır? 
Orhan Doğdu
Lisanslı Sporcu Olabilme Onayı İçin Bir Kardiyolog Hangi Tetkikleri Yapmalı 
İpek Türkoğlu
Karşıt Görüşler
(Y)OAK + ASA + KLOPİDOGREL Kullanırım 
Utku Şenol
(Y)OAK + ASA + KLOPİDOGREL Kullanırım 
Özge Kurmuş
Bitkisel Önerilerin Hiperlipidemi Tedavisinde Yeri Vardır 
Ali Kemal Çabuk
Bitkisel Önerilerin Hiperlipidemi Tedavisinde Yeri Vardır 
Mustafa Aytek Şimşek
07 Ekim 2016 Cuma 08:45-19:00 / Salon A
Sizin Görüşünüz Nedir?
Pulmoner hipertansiyon tedavisinde yeni ilaçlar sonuçları değiştirdi mi? 
Tarık Kıvrak
Kriptojenik inmede PFO'yu kapatalım mı? Gerçekten kriptojenik mi? 
İlke Akyıldız
Non invaziv görüntülemeler: Efor testi/ sintigrafi negatif ise kesinlikle KAH değil midir? 
Onur Aslan
Kalp hastasıyım gebe kalabilir miyim?  
Uygar Çağdaş Yüksel
Ht Tedavisinde Ah demeyin, VAH deyin
Ht Tedavisinde Ah demeyin, VAH deyin  
Giray Kabakçı, Cem Barçın
Katater Laboratuvarında Hekimi Terleten Durumlar
LAD’deki balon şiştiği halde stent açılmazsa 
Şenol Tayyar
Transradial girişim sırasında radial arter tıkanırsa 
Kamil Gülşen
Anjiyo laboratuvarında başımıza gelen felaketler ve çözüm yolları (görme kaybı, allerji, hava embolisi, radyel arter perforasyonu vb.) 
Mehmet Ali Kobat
Bardağın Dolu ve Boş Tarafı
Glitazonlar 
Salih Kılıç
Eriyen stentler 
Seda Kürklü
Ultrafiltrasyon 
Hasan Güngör
Kalp yetersizliğinin eski dostu digoksin 
Özlem Arıcan Özlük
Randomize Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşam Verilerine: Deneyimle Gelen Güven 
Rida Berilgen
Tedavide Zor Kararlar
Müdahale edilemeyecek koroner darlıkları olup anjinası devam eden vakada antianjinal medikal tedavi 
Özgen Şafak
35 yaşında kadın, mixed tip senkopu bulunmakta, yaklaşımımız nasıl olmalı? 
Işık Tekin
Her erken vuru, ekstra mıdır? Yoksa önemli midir? 
Uygar Çağdaş Yüksel
İskemik Kalp Hastalığı ve Kalp Yetersizliğinde Kılavuzlar ne öneriyor? Ben ne yapıyorum? 
Mehdi Zoghi
Girişimsel Tedavide Karşıt Görüşler
Hastanın Yaşı Revaskülarüzasyon (Bypass, PTCA) Tercihimi etkiler 
Çayan Çakır
Hastanın Yaşı Revaskülarüzasyon (Bypass, PTCA) Tercihimi etkilemez 
Özgür Kırbaş
İnferior STEMI + LMCA Hastalığında Sağ Koronere PCI yaparım, sol ana koroneri stentlerim  
Ömer Şenarslan
İnferior STEMI + LMCA Hastalığında Sağ Koronere Cerrahiye veririm 
Onur Dalgıç
NVAF tedavisinde Etkinlik ve Güvenlilik
NVAF tedavisinde Etkinlik ve Güvenlilik 
Ahmet Çelik
NVAF tedavisinde Etkinlik ve Güvenlilik 
Can Gönen
Kapak Değişimi Sorunun Çözümü Değil, Bizzat Kendisidir
Kapak Değişimi Sorunun Çözümü Değil, Bizzat Kendisidir 
Mehmet Özkan
Alternatif Sağlıklı Beslenme Önerileri
Bağırsak neden önemli?  
Zeynep Tartan
Antiinflamatuar Diyet: Kalp sağlığında yeri 
Bengi Başer
08 Ekim 2016 Cumartesi 08:45-17:40 / Salon A
Avrupa Kardiyoloji Kongresinde Öne Çıkan Klinik Araştırmalar ve Güncellenen Kılavuzlar
Atrial fibrilasyon rehberi 
Ömer Kozan
Dislipidemi ve kardiyovasküler korunma rehberi  
Oktay Ergene
Kalp yetmezliği rehberi  
Ilgın Karaca
Yeni Oral Antikoagülan Tedavide Yılların Getirdiği Güven
Yeni Oral Antikoagülan Tedavide Yılların Getirdiği Güven 
Ertuğrul Okuyan
Yeni Oral Antikoagülan Tedavide Yılların Getirdiği Güven 
Selcen Tülüce
Pandoranın Kutusu
Anterior STEMI ile başvuran hastada RCA kronik total oklude: LAD'ye sadecebalon mu yapalım? Stentleyelim mi?  
Selim Ekinci
LAD kronik total okluzyon, diğer damarlar normal anginası var ve sintigrafideinfarkt tesbit edilmiştir. Ne yapalım? 
Hatice Solmaz
LAD %50 - 60 darlık FFR sonucu non - kritik optimal medikal tedaviye rağmenanginası var. 
Ahmet Taştan
Kime Neden Ne Zaman ARNI? 
Bahadır Dağdeviren
Acil Serviste İzleyip Eve mi Göndereyim? Hastaneye Yatırayımmı?
EKG değişikliği olmaksızın 6 saatten kısa sürede göğüs ağrısı olan hasta 
Orkun Temizer
Sistolik KB 170 mmHg olan Akut kalp yetersizliği hastası 
Şefa Ökten
42 yaşında, bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan ve senkop hastası  
Selçuk Kanat
Supraventriküler Taşikardiler: Acil Hekiminin Algoritmi Nasıl olmalıdır?  
Özlem Seçen
Pratik Sorular ve Kısa Yanıtları
Stent tipi ve DAPT süresi nasıl olmalı? 
Erdal Gürsul
Her total oklüzyon açılmalı mı? 
Volkan Emren
No - reflow nasıl yaklaşalım?  
Barış Düzel
STEMI’de trombektominin halen yeri var mı? 
Yeşim Hoşcan
AKS olgularında Primer PCA esnasında sorumlu lezyona mı tüm lezyonlara mıgirişim yapılmalı? 
Ümit Yaşar Sinan
Warfarin kullanmakta olan AF olgumda genetik test yaptırayım mı? 
Ezgi Kalaycıoğlu
AF ve YOAK kullanan olgularda karşılaşılan sorunlarda nasıl davranalım (AKS,GİS kanama, iç Kanama, selebral inme, INR yükselmesi) 
Ataç Çelik
Bir Antikoagülan Analojisi
Bir Antikoagülan Analojisi  
Rida Berilgen
Günlük Pratiğimize Yansıtalım mı ?
AF Tedavisinde Ablasyon gereklidir.  
Alper Kepez
AF Tedavisinde Medikaltedavi yeterlidir. 
Rida Berilgen
Hipertansiyonda Hedef Sistolik KB'da <140mmHg yeterli  
Bahadır Alan
Hipertansiyonda Hedef Sistolik KB'da <120mmHg hedeflenmeli  
Özlem Arıcan Özlük
Akut Koroner Sendromda Güncel Yaklaşımlar
Akut Koroner Sendromda Güncel Yaklaşımlar 
Barış Kılıçaslan
Alternatif Sağlıklı Beslenme Önerileri
Besin grupları ve diyet  
Zeynep Tartan
Kalp damar hastalıklarında suplementlerin yeri 
Bengi Başer
08 Ekim 2016 Cumartesi 09:00-18:30 / Salon B
Kardiyovasküler Hastalıklarda Bakım Yönetimi
Akut koroner sendromlar ve kanıt temelli bakım  
Yasemin Yıldırım
Kalp yetersizliği ve kanıt temelli bakım  
Zeynep Özer
Kardiyopulmoner hastalıklar ve kanıt temelli bakım 
Dilek Sezgin
TYD ve İKYD'de 2015 Kılavuzları Neler Diyor?
TYD 
Fisun Şenuzun Aykar
Ölümcül disritmiler 
Handan Sezgin
Kardiyovasküler İlaçlar ve Yönetimi
Kardiyovasküler İlaçlar ve Yönetimi 
Nurten Terkeş
Kardiyovasküler hastalıklarda integratif yaklaşımlar 
Yasemin Yıldırım
Kardiyovasküler hastalıklarda iyileştiricilik 
Fisun Şenuzun Aykar
Ritm ve İleti Bozukluklarının EKG Tanısı
İnotropik, vazoaktif İlaç İnfüzyonlar, diüretikler 
Sinem Barış Albayrak
Trombolitik, antiagregan - antikoagülanlar  
Gizem Aksekioğlu
Prostanoid tedaviler 
Dilek Sezgin
TAVI Meet the Experts Oturumları
TAVI sistemi özellikleri  
Ilgın Karaca
Transfemoral TAVI prosedürü 
Ahmet Taştan
TAVI işleminin katater laboratuarında öncesi ve sonrası: Dikkat edilmesi gereken hususlar 
Tuğrul Türkmen
09 Ekim 2016 Pazar 08:45-12:35 / Salon A
Adım Adım
Bifürkasyon lezyonunda PCI  
Ertuğrul Okuyan
Yüksek pulmoner basınçlı septal defektli olguda tedavi  
Murat Çelik
Elektriksel fırtına 
Emin Evren Özcan
Akut Kalp Yetersizliğinde Hipo - ve Hiper - Volemik Durumlar
Akut kalp yetmezliği ve hafif kreatinin yüksekliği olan olgu ACE - İ kesilmesine rağmen diüretik tedavi sonrasında kreatinin yüksekliği gelişiyor diüretik kullanmaya devam edeyim mi? 
Ümit Yüksek
Hipervolemik, diüretik tedavisi altında hiponatremi gelişirse tedavi yaklaşımı nasıl olmalı? 
Efe Edem
Akut dekompanse kalp yetmezliği, hipotansiyon ve böbrek betmezliği birlikteliğinde çözüm önerileri  
Nihan Kahya Eren
Ulusal Klinik Araştırmalarımızın Sonuçları
Agean - ACS 
Selcen Yakar Tülüce
Warfarin TR 
Ahmet Çelik
JournayHF - TR 
Mehdi Zoghi
NOAC - TR 
Volkan Emren
Tartışma
Akılcı ilaç kullanımı 
Yücel Balbay
Kan gazı değerlendirilmesi ve Ventilatör ayarları 
Onat Bermede
Pozitif inotrop ve vazodilatör ilaçların uygun kullanımı 
Nil Özyüncü
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.