İntrakoroner Görüntüleme ve Fizyoloji Sempozyumu (2017)

31 Mart 2017 Cuma - 2 Nisan 2017 Pazar
Fi̇zyoloji̇k Ci̇ddi̇yet Kli̇ni̇k Sonlanim Bağlantisini Anlam 
Dr. Cansın Tulunay Kaya
Görüntüleme Kılavuzluğunda Stent Optimizasyonu/Failure: Stent Failure’ın (Malapozisyon, Fraktür, Deformasyon) Mekanizmaları ve IVUS / OCT Ile Değerlendirilmesi  
Dr. Barış Kılıçarslan
Hassas Plak Değerlendirilmesinde Vh-Ivus/Oct Kullanımı, Kriterler 
Dr. Öner Özdoğan
Fonksiyonel Olarak Önemsiz Hassas Plak: Stentlemem 
Dr. Barış Kaya
Fonksiyonel Olarak Önemsiz Hassas Plak: Stentleri̇m 
Dr. Eralp Tutar
Primer Pkg’de Koroner Mikrosirkülasyonun İnvazif Hemodinamik Değerlendirilmesi (Imr Ve Hmr) 
Dr. Sabahattin Umman
Neoateroskleroz, Restenoz, Ve Intrakoroner Görüntüleme 
Dr.Özgür Bayturan
Spesifik Durumlarda Koroner Fizyoloji 
Dr. Asife Şahinarslan
Integrated Use Of Coronary Hemodynamic Indexes In Improved Assessment Of Epicardial Coronary Stenosis 
Dr. Murat Sezer
Koroner Içi Hemodinamik Değerlendirme Temelli Olgular 
Dr. Murat Sezer
Akılcı İlaç Kullanımı 
Dr. Selcen Yakar Tülüce
Akut Koroner Sendromda Akım Sınırlandırıcı Lezyonun Hemodinamik Değerlendirmesinde FFR ve IFR Özel Hususlar, Ölçüm Zamanlaması 
Dr. Bülent Mutlu
Herkes Için Temel Intrakoroner Fizyoloji 
Dr. Murat Sezer
İskemi Oluşturan Lezyonun Tanısında Hangi Indeks? Hiperemik-Nonhiperemik Indekslerin Klinik Karşılaştırılması  
Dr. Öner Özdoğan
FFR, IFR, h-SR, CFR, IMR, HMR Temel Konseptler, Avantaj – Kısıtlılıklar 
Dr. Aylin Yıldırır
Opti̇k Koherens Tomografi̇ Temel Prensi̇pler 
Dr. Cevat Kırma
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.