Kardiyovasküler Akademi Kongresi (Eylül 2018)

19 Eylül 2018 Çarşamba / Prof. Dr. Altan Onat Salonu
Kalıcı pacemaker implantasyon kursu
Cihaz kayıtlarının değerlendirilmesi ve programlama 
Dr. Emin Evren Özcan
BMI: 29, erkek, 48 yaşında, kardiyak açıdan sakınca yoksa spora ve diyete başlamak istiyor. Öneriniz nedir?
Ne Tür Spor : Yürüme, koşma, vücut geliştirme ? 
Dr. Emre Altekin
Nasıl Bir Beslenme Alışkanlığı ? 
Dr. Ferda Ayhan Yalçın
20 Eylül 2018 Perşembe / Prof. Dr. Altan Onat Salonu
Temel üç boyutlu ekokardiyografi kursu ve iki boyutlu TÖE kursu
3 boyutlu eko  
Dr. Özlem Arıcan Özlük
Temel Transözofageal ekokardiyografi 
Dr. Ebru Özpelit
Non Valvular Atriyal Fibrilasyonda Dabigatran’ın Vaadi Ne?
Boehringer Uydu Sempozyumu 
Dr. Ömer Kozan, Dr. Mehdi Zoghi, Dr. Ahmet Taha Alper
AF’ye bağlı embolik olaylardan korunmak için LAA’yı…
Kapatırım 
Dr. Özgür Kırbaş
Kapatmam 
Dr. İrfan Şahin
Kararlı Anjina ve Gerçek Hayat Deneyimleri
İbrahim Etham Uydu Sempozyumu 
Dr. Ömer Kozan
İbrahim Etham Uydu Sempozyumu 
Dr. Murat Özdemir
Otuz dört yaşında, erkek, sık hava yolu ile seyahat eden, bilinen risk faktörü ve AF’si ve olmayan hastada ilk SVO atağı sonrası tespit edilen PFO’sunu…
Kapatırım 
Dr. İlhan İlker Avcı
Kapatmam 
Dr. Rezzan Deniz Acar
Kararsız anjina pektoris kliğini olan, 59 yaşında kadın, diyabetik (NIDDM), 2 yıl önce miyokart enfarktüsü sonrası stent implantasyonu ve ailede demans öyküsü mevcut. LDL’si 65 mg/dl. Maksimal tolere edilebilen anti-lipidemik ilaç kullanmaktadır. Bu olguda PCSK9 İnhibitörü…
Kullanırım 
Dr. Fahriye Vatansever Ağca
Kullanmam 
Dr. İbrahim Faruk Aktürk
KV Akademi Kongresi'nde Eliquis sempozyumu
Pfizer Eliquis ile Odak AF, farklı hasta profillerinde inme koruması 
Dr. Oktay Ergene, Dr. Ebru Ozpelit
Genç hasta, sık VEV ve ile müteaddit defalar müracaat ediyor. Daha önce yapılan tetkiklerinde organik neden saptanmamıştır:
Beta- bloker tedaviyi düzenlerim 
Dr. Burak Hünük
VEV ablasyonu için elektrofizyoloğa refere ederim 
Dr. Göksel Çağırcı
21 Eylül 2018 Cuma / Prof. Dr. Altan Onat Salonu
Hiperkolesterolemi Tedavisinde Yeni Çağ
Sanofi Uydu Sempozyumu 
Dr. Vedat Şensy
Sanofi Uydu Sempozyumu 
Dr. Oğuz Yavuzgil
Sol ventrikül EF: %32, kalp hızı 80 atım /dk, sinüs ritmi, sol dal bloğu paterninde (QRS:135 msn) ve optimal RAAS + BB+ MRA’ye rağmen fonksiyonel kapasitesi NYHA Sınıf II olan bu hastada…
KRT takarım 
Dr. Veysel Özgür Barış
ARNI başlarım 
Dr. Tarık Kıvrak
İvabradin başlarım 
Dr. Burcu Demirkan
‘’Kanaate Karşı Kanıtlar’’ Olgularla Hipertansiyon Tedavisi
Servier Uydu Sempozyumu 
Dr. Oktay Ergene
Servier Uydu Sempozyumu 
Dr. Yunus Erdem
Kan Basıncını 160/95 mmHg ölçtüğünüz hastanızda kombinasyon tedavisi vermeye karar verdiğinizde…
Sabit doz kombinasyonu tercih ederim  
Dr. Barış Bugan
Serbest doz kombinasyonu tercih ederim 
Dr. Zehra İlke Akyıldız
DOAK tedavisi altında olan, 66 yaşında, kadın hasta, 3 aydan önce SVO hikayesi var, LVEF’si %45, stabil ve kronik AF’si var. Orta riskli kalp dışı cerrahi öncesi köprüleme tedavisine;
Gerek vardır 
Dr. Murat Sümbül
Gerek yoktur 
Dr. Selvi Öztaş
ARNİ tedavisinde 3 Soru 3 Cevap
Farmanova Uydu Sempozyumu 
Dr. Hakan Altay
Farmanova Uydu Sempozyumu 
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Farmanova Uydu Sempozyumu 
Dr. Burcu Demirkan
2018 Kardiyolojide neler getirdi?
-ESC, EHRA ve PCR kongrelerinden öne çıkar çalışmaları özetleri
-Kardiyovasükler Akademi Derneği’nin ulusal klinik araştırma verilerinin sunulması
ESC, EHRA ve PCR kongrelerinden öne çıkar çalışmaları özetleri  
Dr. Burçak Kılıçkıran Avcı
Kardiyovasükler Akademi Derneği’nin ulusal klinik araştırma verilerinin sunulması  
Dr. Mehdi Zoghi
22 Eylül 2018 Cumartesi / Prof. Dr. Altan Onat Salonu
Koroner Girişimlerde Kullanılan Kateter & Tel Çeşitleri ve Özellikleri
Koroner Girişimlerde Kullanılan Kateter & Tel Çeşitleri ve Özellikleri 
Dr. Alev Arat Özkan
AF Gündemi: Yüksek Riskli Hastalarda Tartışmalı Konular
Daiichi-Sanyo Uydu Sempozyumu 
Dr. Ertuğrul Okuyan
Daiichi-Sanyo Uydu Sempozyumu 
Dr. Uğur Önsel Türk
Görüntülemede zor vakalar
Konuşmacı 
Dr. Gökhan Kahveci
Konuşmacı 
Dr. Nermin Bayar
Konuşmacı 
Dr. İrem Dinçer
ON’lar size emanet Olgularla Rivaroksaban’ın 10 yılı
Bayer Uydu Sempozyumu 
Dr. Emin Evren Özcan, Dr. Özlem Arıcan Özlük
Hepimizin düşüncesi aynı mı?
Primer korunmada ASA 
Dr. Burak Ayça
PKG sonrası hangi ADP resptör blokeri ve süresi 
Dr. Ekrem Güler
Kardiyoversiyon öncesi DOAK kullanımı 
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy
Erkek, 67 yaşında, sigara içeren, anit-hipertansif tedavi atında ve KB: 130/85 mmHg olan hastamda…
Kan basıncı hedeftedir. Mevcut tedavisine devam ederim 
Dr. Özlem Yıldırım Türk
Tedavisini düzenleyip kan basını <130/80 mmHg hedeflerim 
Dr. Gamze Babür
İkili Antiplatelet Tedavide Hasta Odaklı Yaklaşım
Sanofi Uydu Sempozyumu 
Dr. Serhat Sığırcı, Dr. Şükrü Akyüz
Koroner anjiyografi laboratuvarında seçeneğim olsa:
SES mı? 
Dr. Emre Çağlar Çağlayan
ZES mı? 
Dr. Kamil Tülüce
BES mı? 
Dr. Selim Kul
23 Eylül 2018 Pazar / Prof. Dr. Altan Onat Salonu
Kalp yetersizliği olan hastamda hipervolemiyi değerlendirirken:
Fizik muayene ve biyokimyasal parametreler yeterlidir 
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Mutlaka akciğer USG olmalı 
Dr. Emre Demir
Akıcı İlaç Oturumu
Konuşmacı 
Dr. Yücel Balby
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.