Mart 2015

Değerli Meslektaşlarımız,

Hepimizin bildiği üzere kardiyoloji kendi dinamizmi ve sürekliliği olan gelişmelere ve yeniliklere oldukça açık bir tıp alanıdır. Bu bağlamda kardiyolojiye dair birçok yeni çalışma yayınlanmakta ve bu çalışmaların bir bölümü kardiyoloji pratiğimizde temel oluşturan kılavuzlara yansımaktadır. Bu nedenle kardiyoloji kılavuzlarında meydana gelen değişiklikler doğrudan tıbbi pratiğimizi de değiştirmektedir. Sürekli yenilenen ve gelişme gösteren bu alanda geleceğimize yön verecek çalışmaların takibi büyük önem arz etmektedir. Biz de bu ihtiyacı giderilmesine yönelik olarak öncelikle 2016 yılında yayınlanması beklenen çalışmaların amaç ve yöntemini içeren kısa özetini sunmaya çalıştık. Yararlı olması ümidiyle.

Uzm. Dr. Volkan Emren, Uzm. Dr. Rida Berilgen

Gelecekten Beklentiler-1 

© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.