Ekim 2014

Türkiye'de acil servise başvuran hastaların profilleri

Prof. Dr. Oktay Eray

Avrupa kardiyoloji cemiyetinin 2014 kongresi ardından akılda kalanlar

Girişimsel olanlar: Prof. Dr. Alev Arat Özkan

Girişimsel olmayanlar: Uzm. Dr. Selcen Yakar Tülüce

Koroner arter hastalığı ve aort darlığı birlikteliğinde tedavi yaklaşımı: TAVI öncesi ve sonrası

Uzm. Dr. Serdar Biçeroğlu

Diüretikler kalp yetersizliği tedavsinin olmazsa olmazı mı?

Uzm. Dr. İpek Türkoğlu

Türk toplumuna en yakın diyet hangisidir:Akdeniz veya Nordic diyeti ?

Uzm. Dty. Canan Aksoy

Yeni oral antikoagülan ilaçlar ve gerçek hayattaki sonuçları

Dr.Umut Kocabaş, Prof. Dr. Mehdi Zoghi

Güncellenmiş kılavuzlar ışığında kalp dışı cerrahide peroperatif kardiyak risk değerlendirmesi ve yönetimi

Uzm. Dr. Hüseyin Dursun, Prof. Dr. Bahir Akdeniz

© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.