Klinik Araştırma Sonuçlarımız 2017

Ulusal Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2017'de Sunulacak Klinik Araştırmalarımız

Türkiye’de sağlıklı Gönüllü Bireylerde Normal Ekokardiyografi Parametreleri:EKO-TR

Türkiye'de Kardiyovaküler Hastalığı Olanlarda Cinsel Aktivitenin Değerlendirmesi:EROS-TR

Türk Popülasyonunda Kardiyoloji Polikliniklerine Başvuran Hastalarının Kardiyovasküler Risk Skoru, Farkındalığı ve Tedavileri:CVscoreTR

© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.