Amaç ve Misyon


AKADEMİ 35 (GENÇ AKADEMİ) Geleceğin akademisyenlerinin oluşturduğu 36 yaş altı kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp-damar cerrahisi, nöroloji, acil servis uzman ve/veya hekimleri platformumuz aşağıdaki amaç ve misyonları hedeflemiştir:
 

  • Kardiyovasküler hastalıklar ve korunması alanında klinik araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmek
  • Kardiyovasküler Akademi Derneği'nin eğitim, kongre, yayın ve bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmak
  • Bilimsel projelerde ilgili merkezlerle araştırmalar ağını oluşturmak, bu alandaki gönüllü araştırmacılarla işbirliği içerisinde olmak ve desteklemek
  • Uluslararası benzer kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak
  • Kardiyovasküler hastalık grubu alanında bilimsel proje ve/veya araştırma üretmek
  • Akademi 35 platformuna katılmak ücretsizdir.
  • Her araştırmacı araştırma etiği kurallarına uyma şartıyla dilediği her araştırma projesine katılabilir ve/veya yürütebilir.
  • Araştırma projelerine katılan tüm araştırmacılar tüm verilerinin araştırma etiği kuralları çerçevesinde kullanılmasını kabul eder ve daha sonra verilerini geri çekemez.
  • Araştırma projelerinin makalelerinde çok merkezli çalışmalarda olduğu gibi tüm araştırmacılar ve merkezlerinin adları yer alacaktır. Konu ile ilgili rapor, bildiri ve/veya makalelerde katkıda bulundukları düzeye göre isim sıralaması yapılır.
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.