Çalışmalar

  1. The AWAReness, EFficacy, SAfety and Time in Therapeutic Range of WarfarIN in TuRkish Population: WARFARIN-TR (Tamamlandı, Yayınlandı)
  2. Demographics, treatment and outcome of acute coronary syndromes in aegean region of of Turkey: Aegean-ACS (Tamamlandı)
  3. Drug adherence in patients taking new oral anticoagulation therapy in Turkey: NOAC-TR (Tamamlandı,Yayınlandı
  4. Patient Journey in Hospital with Heart Failure in Turkish Population :  Journey HF-TR (Tamamlandı, clinicaltrials.gov - NCT02487056)
  5. Türkiye’de sağlıklı Gönüllü Bireylerde Normal Ekokardiyografi Parametreleri: EKO-TR (Tamamlandı)
  6. Türkiye'de Kardiyovaküler Hastalığı Olanlarda Cinsel Aktivitenin Değerlendirmesi: EROS-TR (Tamamlandı)
  7. Türk Popülasyonunda Kardiyoloji Polikliniklerine Başvuran Hastalarının Kardiyovasküler Risk Skoru, Farkındalığı ve Tedavileri: CVscoreTR (Tamamlandı)
  8. Türkiye'de Akut STEMI ile Başvuran ve Trombolitik Strateji olarak TNK Tedavisi Uygulanan Olgularda Total İskemik Zaman Ölçütleri ve Alt Bileşenlerinin, Sistem Performansına İlişkin Ölçütlerin, Tedavi Etkinliğinin ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Ulusal, Prospektif, Çok Merkezli, Gözlemsel Kayıt Çalışması: TAMI-TR (Devam Etmektedir)
  9. Endocarditis – TR (Etik Kurul başvuru aşamasındadır)
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.