KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ DERNEĞİ YURT DIŞINDA TÜRK KARDİYOLOJİSİNİ GURURLA TEMSİL EDİYOR

 

Kardiyovasküler Akademi Derneği olarak, 24-27 Ekim 2017 tarihleri arasında St. Petersburg’da gerçekleşen Rusya Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde Rusya Kardiyoloji Derneği ile birlikte TÜRK-RUS Ortak Kardiyoloji Oturumları düzenledik.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş ve Dr. Duplyakov’un yaptığı  “Kalp yetmezliği tedavisinde yeni yöntemler ve ESC kılavuzlarının uygulanması” konulu ilk oturumumuzda;
Prof. Dr. Enver Atalar ” Koroner arter hastalığının tedavisinde uluslararası kılavuzlar.” 
Prof. Dr. Mehdi Zoghi  “Kronik kalp yetmezliği kılavuzlarındaki değişiklikler.”
Dr. Demin  “İnflamatuar kalp hastalıkları - 2017: Kılavuz Güncellemeleri.”
Dr. Lebedeva  “Kalp yetmezliği olan hastalar için CRT cihazları.” Başlıklı sunumları ile katılımcılara seslendiler.

Moderatörlüğünü Prof.Dr. Mehdi Zoghi ve Dr.Lebedev’in yaptığı “Atriyal fibrilasyonlu hastalarda antikoagülasyon yaklaşımları: genel önerilerden spesifik hasta popülasyonuna” 2. Oturumumuzda
Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş; “Kapak-dışı atriyal fibrilasyon yönetimine genel bakış: tarihsel perspektif.”
Doç. Dr. Ertuğrul Okuyan; “NOAC’larda Seminal çalışmalardan gerçek dünya verilerine.”, “Kalp ameliyatı geçiren hastalarda antikoagülasyon
ve perkütan koroner girişim.”
Dr. Vavilova; “Direkt oral antikoagülanların kontrolü; İhtiyaç olup olmadığı ve nasıl yapılacağı.” 
Dr. Mikhaylov “Oral yollarla antikoagülan alamayan hastalarda ne yapılmalı?” Başlıklı sunumları le katılımcılara seslendiler.

Özellikle Rusya merkezli çalışan yabancı kardiyologların yoğun ilgisi ile karşılaştığımız oturumlarımızda salonların sürekli dolu olması, St. Petersburg’da gerçekleşen Rusya Kardiyoloji Kongresi’nden ayrı bir gurur ile ülkemize dönmemizi sağladı. 
 

© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.