Kardiyovasküler Akademi Derneği

Ekokardiyografi (Eko) nedir?

Trantorasik ve Transösafagiel Ekokardiyografi:

Transtorasik Ekokardiyografi göğüs duvarı üzerinden gönderilen ses dalgalarını kullanarak, kalbin iki boyutlu olarak görüntülenmesi esasına dayanan bir tetkiktir. Ekokardiyografi kalbin fonksiyonu ve yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Ekokardiyografi ile kalp boşluklarının boyutu, kalp duvarlarının kalınlığı ve hareketleri, kalp kapaklarının yapısı, kalpte dolaşan kan akımının hızı ve yönü hakkında bilgiler edinilerek kalbin işlevleri değerlendirilir. Transözefajiyal ekokardiyografide ise ses dalgalarını gönderen ve algılayan cihaz hastaya yutturularak yemek borusuna yerleştirilir. Bu teknik güvenli olup, trantorasik yaklaşıma göre daha iyi kalp görüntüleri sağlamaya yarar. Bu teknik transtorasik görüntülemenin yeterli bilgi vermediği durumlarda kullanılır (Şekil-I).

Şekil-I. Transtorasik ekokardiyografinin yapılışı. 

 

First slide