Kardiyovasküler Akademi Derneği

Elektrokardiyografi (EKG) nedir?

Damara kateter (iğne) yerleştirmeden veya herhangi bir madde vermeden, ağrısız bir şekilde kalbin durumu hakkında fikir sahibi olabiliriz. Elektrokardiyografi (EKG) basit, ucuz ve her yerde yapılabilen, kalp hastalıklarında en sık kullanılan ağrısız bir tanı yöntemidir. EKG'nin normal çıkması kişinin kalbinin tamamen normal olduğunu göstermez. Benzer şekilde EKG'nin anormal olması kalbin sağlıksız olduğu anlamına da gelmeyebilir. Yine de EKG'nin bozukluğu bize kalpte bir şey olabileceğini düşündürdüğü için ilk başvurulması gereken çok yararlı bir yöntemdir. Tüm bunların ayrımına ancak bir doktor öykü (hastanın sorgulanması), muayene ve kimi zaman da ek tetkiklerle karar verebilir.

EKG Nedir?

  • Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.
  • Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyarının iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi milimetrik kâğıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir yöntemdir.

Şekil-I. Elektrokardiyografi Örneği

EKG Ne İçin Kullanılır?
Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.

  1. EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir.
  2. Kalp krizi tanısı konulabilir.
  3. Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
  4. Kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
  5. Bazı kalp ilaçlarının etkileri, vücuttaki bazı önemli minerallerin dengesizliği (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı) gözlenebilir.
  6. Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

EKG Hastaya Nasıl Uygulanır?
Hasta üst kısmı ve el ile ayak bilekleri açık kalacak şekilde sırtüstü olarak muayene masasına yatırılır. İki kol ve iki bacak ile göğüsteki altı özel noktaya elektrot adı verilen (EKG den çıkan kabloların ucundaki metal ya da plastik bölüm) parçalar yerleştirilir. Hasta kıpırdamadan yatar ve birkaç saniye içinde EKG cihazından çıktı alınarak işlem sonlandırılır (Şekil-II).

Şekil-II. EKG çekimi
 

First slide